Рекорд MyCredit: 2,5 миллиона одобренных кредитов
Реклама

Рекорд MyCredit: 2,5 миллиона одобренных кредитов

Финансовый сервис MyCredit достиг рекордной отметки — 2 500 000 одобренных кредитов. Об этом сообщил CEO финансового сервиса Владислав Белан на странице facebook

Сегодня сервисом пользуется каждый 25-й житель Украины. Количество пользователей ежедневно увеличивается. Стоит отметить, что сервис развивается благодаря росту доверия украинцев и скорости предоставления услуги — перечисления денег на карту. Карантин и кризис не увеличили поток клиентов. 

Популярность растет за счет все большего доверия украинцев к финансовому сервису. Благодаря прозрачности выбора суммы, срока и даты возврата займа. Наглядный калькулятор расчета суммы и срока быстро предлагает варианты, позволяя выбрать нужный. А программа лояльности уменьшает процентные ставки для постоянных клиентов. 

"Приятно осознавать, что мы держим позицию ТОП-3. Значит работаем не зря и делаем необходимый для людей сервис. 

Также радует рост уровня доверия. Воспользовавшись услугами один раз - люди понимают, что финансовый сервис MyCredit - это быстрая и недорогая финансовая помощь в нужный момент." — CEO финансового сервиса Владислав Белан.

Также на показатель роста числа пользователей влияет скорость перечисления денег. Разработчики финансового сервиса стремятся уменьшить время оформления заявки. Сегодня мобильные приложения позволяет зарегистрироваться и получить деньги на карту за рекордные 4,5 минуты. Этот рекорд достигнут благодаря подключению идентификации паспорта через приложение "BankID", упрощению подачи анкеты, а также скорости обработки заявки сотрудниками.

Ежедневно сайт финансового сервиса посещает более 4 000 пользователей. 

Ежемесячно разыгрывается более 6-ти крутых подарков, а также деньги и бонусы. За последний месяц на счет клиентам отправлено более 10 000 грн призового кэшбэка, а мобильные счета клиентов пополнены на 10 119 грн.

За последний год были разыграны смартфоны, планшеты, наушники,телевизор, смарт-часы, робот-пылесос и многое другое.  

Есть и другие цифры и достижения, которым команда финансового сервиса искренне рада. Благодаря росту компании команда может чаще помогать детям. В 2021 году финансовый сервис помог 25-ти детским домам. Командой закуплены и переданы в детские дома медоборудование, одежда и обувь, канцелярия, подушки и одеяла, а также специальные качели для деток с проблемами позвоночника. 

Пример расчёта процентной ставки

Пример основан на предположении, что стороны выполнят свои обязательства своевременно и в полном объеме.

Ежедневная процентная ставка = 1,99%

Годовая процентная ставка (365 дней) = 726,35%

Сумма займа – 1000,00 грн.

Срок пользования займом – 10 дней.

Проценты за 1 день = 1000,00 грн. * 1,99 / 100 = 19,90 грн.

Проценты за 10 дней = 19,90 грн. х 10 дней = 199,00 грн.

Сумма процентов к возврату – 199,00 грн.

"1 Безпечне Агентство Безпечних Кредитів" – 16103223. Серія та номер свідоцтва: ІК № 146 від 20.10.2015 


Рекорд MyCredit: 2,5 мільйона схвалених кредитів

Фінансовий сервіс MyCredit досяг рекордної позначки — 2 500 000 схвалених кредитів. Про це повідомив CEO фінансового сервісу Владислав Бєлан на сторінці facebook.

Сьогодні сервісом користується кожен 25-й житель України. Кількість користувачів щодня збільшується. Варто відзначити, що сервіс розвивається завдяки зростанню довіри українців і швидкості надання послуги — перерахування грошей на карту. Карантин і криза не збільшили потік клієнтів.

Популярність у зростає внаслідок зростання довіри українців до фінансового сервісу. Завдяки прозорості вибору суми, терміну і дати повернення позики. Зручний калькулятор розрахунку суми та терміну швидко пропонує варіанти, дозволяючи обрати потрібний. А програма лояльності зменшує процентні ставки для постійних клієнтів.

"Приємно усвідомлювати, що ми тримаємо позицію ТОП-3. Отже, працюємо не дарма і робимо необхідний для людей сервіс.

Також радує зростання рівня довіри до фінансового сервісу. Скориставшись послугами один раз — люди розуміють, що фінансовий сервіс MyCredit — це швидка і недорога фінансова допомога в потрібний момент." — CEO фінансового сервісу Владислав Белан.

Також на показник зростання кількості користувачів впливає швидкість перерахування грошей. Розробники фінансового сервісу прагнуть зменшити час оформлення заявки. Сьогодні мобільний додаток дозволяє зареєструватися і отримати гроші на карту за рекордні 4,5 хвилини. Цей рекорд досягнутий завдяки підключенню ідентифікації паспорта через додаток "BankID", спрощення подачі анкети, а також швидкості обробки заявки співробітниками.

Щодня сайт сервісу відвідує понад 4 000 користувачів.

Щомісяця розігрується більше 6-ти крутих подарунків, а також гроші та бонуси. За останній місяць відправлено на рахунок клієнтам понад 10 000 грн призового кешбеку, а мобільні рахунки клієнтів поповнено на 10 119 грн.

За останній рік були розіграні смартфони, планшети, навушники, телевізор, смарт годинник, робот-пилосос і багато іншого.

Є й інші цифри й досягнення, яким команда фінансового сервісу щиро рада. Завдяки зростанню компанії команда може частіше допомагати дітям. У 2021 році фінансовий сервіс допоміг 25-ти дитячим будинкам. Командою закуплені та передані в дитячі будинки медобладнання, одяг та взуття, канцелярія, подушки та ковдри, а також спеціальні гойдалки для дітей з проблемами хребта.

Приклад розрахунку відсоткової ставки

Приклад базується на припущенні, що сторони виконають свої зобов'язання своєчасно та в повному обсязі.

Щоденна процентна ставка = 1,99%

Річна процентна ставка (365 днів) = 726,35%

Сума позики – 1000,00 грн.

Строк користування позикою – 10 днів.

Відсотки за 1 день = 1000,00 грн. * 1,99 / 100 = 19,90 грн.

Відсотки за 10 днів = 19,90 грн. х 10 днів = 199,00 грн.

Сума процентів до повернення – 199,00 грн.

"1 Безпечне Агентство Безпечних Кредитів" – 16103223. Серія та номер свідоцтва: ІК № 146 від 20.10.2015 


Информация предоставлена в порядке ст.10 Конституции Украины и ст. 6 Закона Украины О национальных меньшинствах в УкраинеКурс валют

1 USD 1 EUR 1 RUB
Купить
Продать
1 USD 1 EUR 1 RUB
Купить
Продать

Калькулятор валют

ТОП-Новости

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK