СМИ: Совладелец столичного ТЦ Sky Mall Хиллар Тедер в Эстонии осужден за дачу взятки мэру Таллинна

Согласно материалам дела, Тедер вместе со своей женой и сыном хотели обменять собственную недвижимость в Таллинне на более ликвидную городскую и дали взятку мэру Таллина
СМИ: Совладелец столичного ТЦ Sky Mall Хиллар Тедер в Эстонии осужден за дачу взятки мэру Таллинна

Как сообщает Апостроф, в чьем распоряжении оказались материалы дела, в Эстонии совладелец киевского ТЦ Sky Mall Хиллар Тедер был осужден за взятку мэру Таллинна Эдгару Сависаару, который одновременно является основателем и лидером Эстонской центристской партии. Сависаар избежал тюремного заключения из-за своего преклонного возраста и состояния здоровья, а Тедера спасли сотрудничество со следствием, полное признание вины и выплата штрафа в размере 200 000 евро.

Согласно материалам дела, Тедер вместе со своей женой и сыном хотели обменять собственную недвижимость в Таллинне на более ликвидную городскую. Для этого они дали взятку мэру Таллинна в размере 275 000 евро.

Посредником выступил финансовый секретарь Центристской партии Эстонии, председатель Таллиннского городского собрания Калев Калло, который предварительно договорился с Тедером о лоббировании его интересов. Чуть позже Тедер и Калло встретились с мэром Сависааром и разработали схему передачи денег. У следствия имеется аудиозапись этих переговоров.

Тедеру было предложено выдать фиктивный заем компании Midfield, которой руководил давний рекламист Центристской партии Пааво Петтай.

Тедер так и сделал, и фирма сына Тедера выдала заем компании Midfield.

«Тедер, который был уверен, что все это останется в секрете, стал жертвой то ли незнания законов мэром Таллинна и руководством Центристской партии, то ли слепой веры в их безнаказанность. Однако выяснилось, что по законам Эстонии такое финансирование рекламной кампании партий запрещено. Партии могут брать займы только в кредитных учреждениях, а фирма сына Тедера таковой не являлась», - пишет Апостроф.

В итоге, штраф в 200 000 евро оказался для Тедера легким наказанием, однако, если он снова нарушит закон, получит уже реальный срок заключения.

Хиллар Тедер в Украине является совладельцем ТЦ Sky Mall, за который с его компаньоном Андреем Адамовским уже боле 10 лет идет спор. Недавно СМИ сообщали подробности разбирательства. По словам Адамовского, в 2009 году Тедер отказался выплачивать долю компаньону, для чего прибегнул к мошеннической схеме. Не помогли даже многочисленные судебные решения в пользу Адамовского в Англии, Украине и на Кипре. В СМИ говорилось также о других мошеннических операциях Тедера и его причастности к финансированию терроризма – он является собственником торгового центра в оккупированном Симферополе.


Як повідомляє Апостроф, в розпорядженні якого опинилися матеріали справи, в Естонії співвласник київського ТЦ Sky Mall Гіллар Тедер був засуджений за хабар меру Таллінна Едгару Савісаару, який одночасно є засновником і лідером Естонської центристської партії. Савісаар уникнув тюремного ув'язнення через свій похилий вік і стан здоров'я, а Тедера врятували співпраця зі слідством, повне визнання провини та виплата штрафу в розмірі 200 000 євро.

Згідно з матеріалами справи, Тедер разом зі своєю дружиною і сином хотіли обміняти власну нерухомість у Таллінні на більш ліквідну міську. Для цього вони дали хабар меру Таллінна в розмірі 275 000 євро.

Посередником виступив фінансовий секретар Центристської партії Естонії, голова Талліннських міських зборів Калев Калло, який попередньо домовився з Тедером про лобіювання його інтересів. Трохи пізніше Тедер і Калло зустрілися з мером Савісааром і розробили схему передачі грошей. У слідства є аудіозапис цих переговорів.

Тедеру було запропоновано видати фіктивну позику компанії Midfield, якою керував давній рекламіст Центристської партії Пааво Петтай.

Тедер так і зробив, і фірма сина Тедера видала позику компанії Midfield.

«Тедер, який був упевнений, що все це залишиться в секреті, став жертвою чи то незнання законів мером Таллінна і керівництвом Центристської партії, чи то сліпої віри в їхню безкарність. Однак з'ясувалося, що за законами Естонії таке фінансування рекламної кампанії партій заборонено. Партії можуть брати позики лише у кредитних установах, а фірма сина Тедера такою не була», - пише Апостроф.

У підсумку, штраф у 200 000 євро виявився для Тедера легким покаранням, однак, якщо він знову порушить закон, отримає вже реальний термін ув'язнення.

Гіллар Тедер в Україні є співвласником ТЦ Sky Mall, за який з його компаньйоном Андрієм Адамовським вже більше ніж 10 років точиться суперечка. Нещодавно ЗМІ повідомляли подробиці цієї справи. За словами Адамовського, у 2009 році Тедер відмовився виплачувати частку компаньйонові, для чого вдався до шахрайської схеми. Не допомогли навіть численні судові рішення на користь Адамовського в Англії, Україні та на Кіпрі. У ЗМІ говорилося також про інші шахрайські операції Тедера і його причетність до фінансування тероризму - він є власником торгового центру в окупованому Сімферополі.

Информация предоставлена в порядке ст.10 Конституции Украины и ст. 6 Закона Украины О национальных меньшинствах в Украине.Курс валют

1 USD 1 EUR 1 RUB
Купить
Продать
1 USD 1 EUR 1 RUB
Купить
Продать

Калькулятор валют

ТОП-Новости

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK